Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho biểu thức \(P = x\sqrt[3]{{{x^4}}}\) với \(x > 0\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 279118: Cho biểu thức \(P = x\sqrt[3]{{{x^4}}}\) với \(x > 0\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. \(P = {x^{\frac{7}{3}}}\)    

B.  \(P = {x^{\frac{5}{3}}}\)   

C.  \(P = {x^{\frac{7}{4}}}\)   

D.  \(P = {x^{\frac{6}{5}}}\)

Câu hỏi : 279118

Phương pháp giải:

\(\sqrt[n]{{{x^m}}} = {x^{\frac{m}{n}}};\,\,{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(P = x\sqrt[3]{{{x^4}}} = x.{x^{\frac{4}{3}}} = {x^{1 + \frac{4}{3}}} = {x^{\frac{7}{3}}}\)

  Chọn đáp án A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com