Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {a^x}\) với \(a > 0,\,\,a \ne 1\). Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 279126: Cho hàm số \(y = {a^x}\) với \(a > 0,\,\,a \ne 1\). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số có tập xác định \(D = R\)                                        

B. Hàm số có miền giá trị là \(\left( {0; + \infty } \right)\)

C.  Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là \(y = 0\)                    

D.  Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là \(x = 0\).

Câu hỏi : 279126

Phương pháp giải:

Dựa vào hình dáng đồ thị hàm số mũ.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dễ thấy khi \(x = 0 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow \) Đồ thị hàm số luôn đi qua điểm \(\left( {0;1} \right) \Rightarrow \) Đáp án D sai.

  Chọn đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com