Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho tứ giác \(ABCD\), điểm \(E \notin \left( \alpha  \right)\). Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba trong năm điểm \(A,B,C,D,E\)?

Câu 282445: Trong mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) cho tứ giác \(ABCD\), điểm \(E \notin \left( \alpha  \right)\). Hỏi có bao nhiêu mặt phẳng tạo bởi ba trong năm điểm \(A,B,C,D,E\)?

A. 8

B. 6

C. 7

D. 9

Câu hỏi : 282445

Phương pháp giải:

Vẽ hình và xác định các mặt phẳng.

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

   

  Các mặt phẳng được tạo thành là:

  \(\begin{array}{l}\left( {EAB} \right);\,\,\left( {EBC} \right);\,\,\left( {ECD} \right);\,\,\left( {EDA} \right);\,\,\left( {ABCD} \right)\\\left( {AEC} \right);\,\,\left( {BED} \right)\end{array}\)

  Chọn đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com