`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Véctơ gia tốc của vật

Câu 282561: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Véctơ gia tốc của vật

A. có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn li độ của vật.

B. có độ lớn tỉ lệ nghịch với tốc độ của vật.

C. luôn hướng ngược chiều chuyển động của vật.                                    

D. luôn hướng theo chiều chuyển động của vật.

Câu hỏi : 282561
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com