Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện phép tính: \(3 - \frac{5}{{14}}\)   

Câu 286154: Thực hiện phép tính: \(3 - \frac{5}{{14}}\)   

A. \(\frac{5}{7}\)  

B. \(\frac{{77}}{{42}}\)

C. \(\frac{{37}}{{14}}\)

D. \(\frac{{47}}{{14}}\)

Câu hỏi : 286154

Phương pháp giải:

Số tự nhiên được viết dưới dạng phân số có mẫu là 1 sau đó thực hiện phép trừ hai phân số.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(3 - \frac{5}{{14}} = \frac{3}{1} - \frac{5}{{14}} = \frac{{42}}{{14}} - \frac{5}{{14}} = \frac{{37}}{{14}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com