Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thực hiện phép tính: \(\frac{5}{3} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\)

Câu 286155: Thực hiện phép tính: \(\frac{5}{3} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\)

A. \(\frac{{55}}{{24}}\)

B. \(\frac{{19}}{{24}}\)  

C. \(\frac{5}{8}\)

D. \(\frac{7}{8}\)  

Câu hỏi : 286155

Phương pháp giải:

Trong biểu thức chỉ chứa phép cộng và phép trừ nên ta tính lần lượt từ trái qua phải.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{5}{3} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{{40}}{{24}} - \frac{3}{{24}} + \frac{3}{4} = \frac{{37}}{{24}} + \frac{3}{4} = \frac{{37}}{{24}} + \frac{{18}}{{24}} = \frac{{55}}{{24}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com