Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy kim loại sau: K, Ca, Cu, Al, Zn, Ni, Fe, Ag, Mg, Cr, Au, Pb. Số kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl và vừa tác dụng với HNO3 đặc nguội là

Câu 292374: Cho dãy kim loại sau: K, Ca, Cu, Al, Zn, Ni, Fe, Ag, Mg, Cr, Au, Pb. Số kim loại vừa tác dụng được với dung dịch HCl và vừa tác dụng với HNO3 đặc nguội là

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Câu hỏi : 292374

Phương pháp giải:

- Tác dụng với HCl: Những kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học


- Những kim loại bị thụ động (hiểu đơn giản là không phản ứng) với axit HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội: Al, Fe, Cr

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Những KL tác dụng với HCl:  K, Ca, Al, Zn, Ni, Fe, Mg, Cr, Pb.

  - Những KL tác dụng với HNO3 đặc nguội: K, Ca, Cu, Zn, Ni, Ag, Mg, Pb.

  Như vậy các chất vừa tác dụng với HCl và HNO3 đặc nguội là: K, Ca, Zn, Ni, Mg, Pb.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com