Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

Câu 292375: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. 4Al + 3O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Al2O3

B. 3Fe + 2O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) Fe3O4

C. 4Na + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Na2O

D. 4Ag + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Ag2O

Câu hỏi : 292375

Phương pháp giải:

Hầu hết các kim loại phản ứng được với O2 ở nhiệt độ cao (từ Ag, Au, Pt, …)

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ag không phản ứng được với O2 nên phản ứng 4Ag + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2Ag2O không chính xác.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com