Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phương trình hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

Trong phản ứng trên xảy ra

Câu 292376: Cho phương trình hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.


Trong phản ứng trên xảy ra

A. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu.

B. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+.

C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu2+.

D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.

Câu hỏi : 292376

Phương pháp giải:

Viết các quá trình cho và nhận e, từ đó xác định các quá trình khử và oxi hóa của phản ứng trên.


(Quá trình nhường e là quá trình oxi hóa, quá trình nhận e là quá trình khử).

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Fe → Fe2+ + 2e ⟹ quá trình nhường e ⟹ quá trình oxi hóa Fe.

  Cu2+ + 2e → Cu ⟹ quá trình nhận e ⟹ quá trình khử Cu2+.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com