Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có thể điều chế được Ag nguyên chất từ dung dịch AgNO3 với dung dịch nào sau đây?

Câu 296737: Có thể điều chế được Ag nguyên chất từ dung dịch AgNO3 với dung dịch nào sau đây?

A. Fe(NO3)3.        

B. Fe(NO3)2.        

C. Al(NO3)3.        

D. Mg(NO3)2.

Câu hỏi : 296737

Phương pháp giải:

Chọn chất phản ứng với AgNO3 sao cho thu được chất rắn chỉ gồm Ag.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com