Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

Câu 297635: Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là

A. cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện và đồng bộ

B. khai thác tổng hợp biển, rừng, khoáng sản.

C. có lịch sử khai thác lãnh thổ từ rất lâu đời.

D. khoáng sản, nguyên, nhiên liệu phong phú.

Câu hỏi : 297635
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thế mạnh nổi bật của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nước ta là khai thác tổng hợp biển, rừng, khoáng sản (trang 201 SGK Địa 12)

  => CHỌN B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com