Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhận định nào không đúng trong các nhận định dưới đây?

Câu 298894: Nhận định nào không đúng trong các nhận định dưới đây?

A. 2 nước Lào và Cam-pu-chia cùng có sông Mê Kông chảy qua

B. Cam-pu-chia có điều kiện thuận lợi để trồng lúa nước hơn Lào

C. Lào có nhiều cao sơn nguyên cao và đồ sộ hơn Cam-pu-chia

D. Cả Lào và Cam-pu-chia đều là những quốc gia công nghiệp mới  

Câu hỏi : 298894
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận định không đúng là “Cả Lào và Cam-pu-chia đều là những quốc gia công nghiệp mới” vì những quốc gia công nghiệp mới NICs là những quốc gia đã trải qua quá trình công nghiệp hóa và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp như Hàn Quốc, Xin-ga-po, Bra-xin... Còn Lào và Cam-pu-chia mới đang trong quá trình công nghiệp hóa, công nghiệp vẫn chưa phát triển mạnh

  => Chọn đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com