Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau

 

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:

Câu 299098: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau 


Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng:

A. \(1\)                            

B.  \(2\)                 

C. \(0\)                 

D.  \(5\)

Câu hỏi : 299098
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com