`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích của khối cầu bán kính \(a\) bằng

     

Câu 299107: Thể tích của khối cầu bán kính \(a\) bằng


     

A.  \(\frac{{4\pi {a^3}}}{3}\)                                   

B.    \(4\pi {a^3}\)              

C.   \(\frac{{\pi {a^3}}}{3}\)    

D.  \(2\pi {a^3}\)

Câu hỏi : 299107
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com