Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Tính C% của chất tan trong đồ thị như hình bên. Tính C% của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.

Câu 305807: Sục CO2 vào 200 gam dung dịch Ca(OH)2 ta có kết quả theo đồ thị như hình bên. Tính C% của chất tan trong đồ thị như hình bên. Tính C% của chất tan trong dung dịch sau phản ứng.


A. 30,45%.

B. 34,05%.

C. 35,40%.

D. 45,30%.

Câu hỏi : 305807

Phương pháp giải:

Tại điểm A : ↓ max


nCO3(2-) = nCO2 = nCaCO3 → nOH-


Tại điểm B: kết tủa tan 1 phần:


nCO3(2-) = nOH-- nCO2 = nCaCO3


Ta có: nHCO3- =  2.nCO2 - nOH- → nCa(HCO3)2


mdd sau phản ứng = mcác chất tham gia - mkết tủa


Từ đó ta tính được  C% Ca(HCO3)2

 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tại điểm A: ↓ max

  nCO3(2-) = nCO2 = 0,8 mol = nCaCO3

  Khi đó nCa(OH)2 = 0,8 mol → nOH- = 1,6 mol

  Tại điểm B: kết tủa tan 1 phần

  nCO3(2-) = nOH- - nCO2 = 1,6 - 1,2 = 0,4 mol = nCaCO3

  Ta có: nHCO3- = 2.nCO2 - nOH- = 2.1,2-1,6 = 0,8 mol → nCa(HCO3)2 = 0,4 mol

  mdd sau phản ứng = mcác chất tham gia - mkết tủa = 1,2.44 + 200 - 0,4.100 = 212,8 gam

  Vậy C%Ca(HCO3)2 = 0,4.162.100%/212,8 = 30,45%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com