Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam dd NaOH thu được 11,7 gam kết tủa trắng. Nồng độ dung dịch NaOH lớn nhất

Câu 309578: Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam dd NaOH thu được 11,7 gam kết tủa trắng. Nồng độ dung dịch NaOH lớn nhất

A. 10%.

B. 9%.

C. 12%.

D. 13%.

Câu hỏi : 309578

Phương pháp giải:

Để lượng NaOH phản ứng là lớn nhất thì kết tủa tạo thành tối đa rồi tan một phần.


Áp dụng công thức nhanh: nOH- = 4nAl3+ - nAl(OH)3.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nAl3+ = 2nAl2(SO4)3 = 0,2 mol

  nAl(OH)3 = 0,15 mol

  Vì nAl(OH)3 < nAl(3+) nên có 2 trường hợp là: kết tủa chưa đạt cực đại hoặc đạt cực đại rồi tan một phần.

  Để lượng NaOH phản ứng là lớn nhất thì kết tủa đạt cực đại rồi tan một phần.

  Công thức nhanh: nOH- = 4nAl3+ - nAl(OH)3 = 4.0,2 - 0,15 = 0,65 mol.

  C%NaOH = (0,65.40/200).100% = 13%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com