`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964) của Mĩ được đánh giá là

Câu 311641: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964) của Mĩ được đánh giá là

A. lấy cớ mở rộng cuộc chiến tranh ra miền Bắc.      

B. chiến lược toàn cầu ngăn chặn chủ nghĩa xã hội.

C. thể hiện tính ác liệt và quy mô phá hoại của Mĩ.

D. biểu hiện sức mạnh của Mĩ về quân sự.

Câu hỏi : 311641

Phương pháp giải:

sgk trang 178, suy luận.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 5-8-1964, Mĩ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi ở miền Bắc. Mĩ lấy đây là cớ để mở rộng cuộc chiến tranh ra miền Bắc, thực hiện âm mưu kết hợp tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968) ở miền Nam và chiến tranh phá hoại miền Bắc.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com