`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 311641: Sự kiện Vịnh Bắc Bộ (1964) của Mĩ được đánh giá là

A. lấy cớ mở rộng cuộc chiến tranh ra miền Bắc.      

B. chiến lược toàn cầu ngăn chặn chủ nghĩa xã hội.

C. thể hiện tính ác liệt và quy mô phá hoại của Mĩ.

D. biểu hiện sức mạnh của Mĩ về quân sự.

Câu hỏi : 311641

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức !

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com