Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.
Trong phản ứng trên, brom đóng vai trò

Câu 312931: Cho phản ứng: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr.
Trong phản ứng trên, brom đóng vai trò

A. chất khử.

B. không là chất oxi hóa, không là chất khử.

C. vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. chất oxi hóa.

Câu hỏi : 312931

Phương pháp giải:

HS ghi nhớ: “Khử - cho, o - nhận”


+ Chất khử là chất cho e (số oxi hóa tăng)


+ Chất oxi hóa là chất nhận e (số oxi hóa giảm)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Br02 + 2e → 2Br-

  => Br2 là chất oxi hóa

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com