Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tố nào sau đây chỉ có số oxi hoá –1 trong tất cả các hợp chất ?

Câu 312932: Nguyên tố nào sau đây chỉ có số oxi hoá –1 trong tất cả các hợp chất ?

A. Iot.       

B. Clo.     

C. Brom.

D. Flo.

Câu hỏi : 312932
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do F có độ âm điện lớn nhất trong các nguyên tố nên chỉ có số oxi hóa là -1 trong tất cả các hợp chất.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com