Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các chất tham gia phản  ứng:

(1) S + F2 →                                                   

(2) SO2 + H2S → 

(3) SO2 + O2 →                                           

(4) S + H2SO4 (đặc,nóng) →  

(5) H2S + Cl2 (dư) + H2O →              

Khi các điều kiện xúc tác và nhiệt độ có đủ, số phản ứng tạo ra sản phẩm mà lưu huỳnh ở mức số oxi hoá +6 là

Câu 312934: Cho các chất tham gia phản  ứng:


(1) S + F2 →                                                   


(2) SO2 + H2S → 


(3) SO2 + O2 →                                           


(4) S + H2SO4 (đặc,nóng) →  


(5) H2S + Cl2 (dư) + H2O →              


Khi các điều kiện xúc tác và nhiệt độ có đủ, số phản ứng tạo ra sản phẩm mà lưu huỳnh ở mức số oxi hoá +6 là

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 312934

Phương pháp giải:

Viết PTHH

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) S + F2 → SF6                    

  (2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

  (3) 2SO2 + O2 \(\xrightarrow{{{t}^{o}}}\)2SO3                                          

  (4) S + 2H2SO4 (đặc, nóng) → 3SO2 + 2H2O
  (5) H2S + 4Cl2 (dư) + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

  Vậy 3 phản ứng mà S có số oxi hóa +6 là: (1), (3), (5)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com