Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Câu 1: “Make yourself at home.” - “______     _____________________” 

A. Not at all. Don’t mention it.        

B. Yes. Can I help you?

C. That’s very kind. Thank you.             

D. Thanks! Same to you.

Câu hỏi : 316653
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - “ Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

  - “ Bạn thật tử tế. Cảm ơn.”

  Chọn C

  Các phương án khác:

  A. Không có gì. Đừng nhắc đến nó. => đáp lại lời cảm ơn

  B. Vâng. Tôi có thể giúp gì cho ngài? => dùng trong dịch vụ

  D. Cảm ơn! Bạn cũng vậy nhé! => dùng để đáp lại chúc ai cũng như thế

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: Jill: “Are you going to be sick?” – Joan: “________”

A. I don’t hope. 

B. That’s a good idea.

C. I hope not.         

D. What a surprise!

Câu hỏi : 316654
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Jill: “ Bạn sắp bị ốm đấy à?”

  Joan: “ Mình không hi vọng vậy.”

  Chọn C

  Các phương án khác:

  A. I don’t hope. => sai ngữ pháp

  B. Thật là ý kiến hay. => đáp lại lời đề nghị

  D. Thật là ngạc nhiên. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com