Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anđehit axetic là

Câu 317648: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anđehit axetic là

A. CH3COOH, C2H2, C2H4.

B. C2H5OH, C2H4, C2H2.

C. C2H5OH, C2H2, CH3OCH3.

D. C2H6, C2H2, CH3COOH.

Câu hỏi : 317648

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về điều chế anđehit axetic.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp bằng một phản ứng tạo ra anđehit axetic là C2H5OH, C2H4, C2H2.

  Phương trình hóa học:

  CH3CH2OH + CuO \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) CH3CHO + Cu + H2O

  CH2=CH2 + ½ O2 \(\xrightarrow[{{t^o}}]{{PdC{l_2}/CuC{l_2}}}\) CH3CHO

  CH≡CH + H2O \(\xrightarrow{{{t^0},p,xt}}\) CH3CHO

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com