Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 57,8 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư thu được 16,8 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử 2 ancol là

Câu 317662: Cho 57,8 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp tác dụng với Na dư thu được 16,8 lít khí H2 (đktc). Công thức phân tử 2 ancol là

A. C2H6O và C3H8O.

B. C4H10O và C5H12O.

C. CH4O và C2H6O.

D. C3H8O và C4H10O.

Câu hỏi : 317662

Phương pháp giải:

Gọi công thức phân tử trung bình của 2 ancol là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\)


Dựa vào phương trình hóa học ⟹ Phương trình liên hệ giữa khối lượng ancol và số mol khí H2


⟹ \(\overline n \) ⟹ Công thức phân tử của 2 ancol.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức phân tử trung bình của 2 ancol là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH\)

  PTHH: \(2{C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}OH + 2Na \to 2{C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}ONa + {H_2}\)

  Theo PTHH ⟹ nancol = 2nH2

  ⟹ \(\dfrac{{57,8}}{{14\overline n  + 18}} = 2.0,75 \Rightarrow \overline n  = 1,47\)

  Vậy công thức phân tử của 2 ancol là CH4O và C2H6O.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com