Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm propin và but-2-in cho qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 14,7 gam kết tủa màu vàng. Thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong X là

Câu 317663: Dẫn 4,48 lít hỗn hợp khí X (ở đktc) gồm propin và but-2-in cho qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 14,7 gam kết tủa màu vàng. Thành phần phần trăm thể tích của mỗi khí trong X là

A. C3H4 80% và C4H6 20%.

B. C3H4 50% và C4H6 50%.

C. C3H4 25% và C4H6 75%.

D. C3H4 33% và C4H6 67%.

Câu hỏi : 317663

Phương pháp giải:

Chỉ có ank-1-in phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng.


Vậy chỉ có propin phản ứng.


Từ khối lượng kết tủa tính được số mol propin.


Từ đó tính được % thể tích của mỗi khí trong X.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy chỉ có propin phản ứng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng do có chứa liên kết ba đầu mạch.

  CH≡C-CH+ AgNO3 + NH3 → AgC≡C-CH3 + NH4NO3

  Theo PTHH: nC3H4 = nC3H3Ag = 14,7 : 147 = 0,1 mol.

  ⟹ Vpropin = 0,1.22,4 = 2,24 lít.

  Vậy %VC3H4 = 50% ⟹ %Vbut-2-in = 50%.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com