Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 3,52 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankin là

Câu 317664: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankin đồng đẳng kế tiếp nhau, thu được 3,52 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankin là

A. C5H8 và C6H10.

B. C3H4 và C4H6.

C. C4H6 và C5H8.

D. C2H2 và C3H4.

Câu hỏi : 317664

Phương pháp giải:

Đốt ankin ta luôn có: nankin = nCO2 - nH2O

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nCO2 = 0,08 mol; nH2O = 0,05 mol

  → nankin = nCO2 - nH2O = 0,03 mol

  Vậy số C trung bình của 2 ankin là: 

  \(\overline C  = \dfrac{{{n_{CO_2}}}}{{{n_{ankin}}}} = \dfrac{{0,08}}{{0,03}} = 2,67\) 

  Vì 2 ankin đồng đẳng kế tiếp nhau nên công thức phân tử của 2 ankin là C2H2 và C3H4.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com