Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất riêng biệt HCl, NaCl, HNO3. Hóa chất dùng để nhận biết các chất này là:

Câu 328192: Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 chất riêng biệt HCl, NaCl, HNO3. Hóa chất dùng để nhận biết các chất này là:

A. dd NaOH. 

B. chỉ cần AgNO3

C. quỳ tím và AgNO3

D. dd BaCl2.

Câu hỏi : 328192
Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất để chọn thuốc thử phù hợp.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn thuốc thử là quỳ tím và AgNO3:

  - Dùng quỳ tím:

  + Quỳ tím hóa đỏ: HCl và HNO3

  + Quỳ tím không chuyển màu: NaCl

  - Dùng AgNO3:

  + Kết tủa trắng: HCl

  + Không hiện tượng: HNO3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com