Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \(f\left( x \right) =   \frac{{ - x + 2}}{{2x + 2}}\) . Tập hợp tất cả các giá trị của x để  biểu thức \(f\left( x \right) \ge 0\) là:

Câu 328453: Cho \(f\left( x \right) =   \frac{{ - x + 2}}{{2x + 2}}\) . Tập hợp tất cả các giá trị của x để  biểu thức \(f\left( x \right) \ge 0\) là:

A. \(\left( { - 1;2} \right]\).           

B. \(\left[ { - 1;2} \right]\).

C. \(\left( { - \infty ; - 1} \right] \cup \left[ {2; + \infty } \right)\).

D. \(\left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left[ {2; + \infty } \right)\).

Câu hỏi : 328453

Phương pháp giải:

Lập bảng xét dấu để giải bất phương trình.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(f\left( x \right) = \frac{{ - x + 2}}{{2x + 2}}.\)      

  Ta có bảng xét dấu:

  Vậy \(f\left( x \right) \ge 0 \Leftrightarrow  - 1 < x \le 2\) \( \Rightarrow \) Tập nghiệm của phương trình là \(\left( { - 1;2} \right]\)

  Chọn A.

  Chú ý:

  HS có thể giải nhanh bất phương trình như sau:

  \(f\left( x \right) = \frac{{ - x + 2}}{{2x + 2}} \ge 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l} - x + 2 \ge 0\\2x + 2 > 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l} - x + 2 \le 0\\2x + 2 < 0\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x \le 2\\x >  - 1\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x \ge 2\\x <  - 1\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 1 < x \le 2.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com