Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận

Câu 329607: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là văn bản pháp lý quốc tế ghi nhận

A. quyền được hưởng tự do của nhân dân các nước Đông Dương.

B. các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương.

C. quyền tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong phạm vi từng nước Đông Dương.

D. quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời ở Đông Dương.

Câu hỏi : 329607
  • Đáp án : B
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com