Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 330334: Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Electron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển từ nơi này đến nơi khác

B. Vật nhiễm điện âm khi chỉ số electron mà nó chứa lớn hơn số proton

C. Nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương

D. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành ion dương

Câu hỏi : 330334

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Nội dung của thuyết electron:


  + Êlectron có thể rời khỏi nguyên tử để di chuyển tử nơi này sang nơi khác. Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương.


 + Một nguyên tử trung hòa có thể nhận thêm electron để trở thành một hạt mang điện âm và được gọi là ion âm.


  + Một vật nhiễm điện âm khi số electron mà nó chứa lớn hơn số điện tích nguyên tố dương (proton). Nếu số electron ít hơn số proton ít hơn số proton thì vật nhiễm điện dương.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu sai là: nguyên tử nhận thêm electron sẽ trở thành ion dương

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Hà Gia Khánh Cho em hỏi tại sao không phải là đáp án D ạ! Bởi vì theo thuyết electron: Nguyên tử bị mất electron sẽ trở thành một hạt mang điện dương gọi là ion dương.
   Thích Trả lời 08/09/2020 18:56 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com