Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện:

I. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt

II. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ

III. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh

IV. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng

Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B

Câu 330335: Xét các trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện:


I. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt


II. Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ


III. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh


IV. Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng


Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B

A. I và III      

B. III và IV      

C. II và IV      

D. I và IV

Câu hỏi : 330335

Phương pháp giải:

Phương pháp:


- Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do. Điện tích tự do là điện tích có thể di chuyển từ điểm này đến điểm khác trong phạm vi thể tích của vật dẫn.


Kim loại có chứa các electron tự do, các dung dịch axit, bazo, muối … có chứa các ion tự do. Chúng đều là các chất dẫn điện.


- Sự nhiễm điện do hưởng ứng.


Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của thanh kim loại MN trung hòa về điện (hình vẽ)). Ta thấy đầu M nhiễm điện âm, còn đầu N nhiễm điện dương. Sự nhiễm điện của thanh kim loại MN là sự nhiễm điện do hưởng ứng (hay hiện tượng cảm ứng tĩnh điện).


                       

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Quả cầu B làm bằng chất dẫn điện (sắt, đồng) sẽ bị nhiễm điện do hưởng ứng

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com