Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Câu 330930: Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

A. - 1,6.10-16 J

B. + 1,6.10-16­ J

C. - 1,6.10-18 J

D. + 1,6.10-18 J

Câu hỏi : 330930

Phương pháp giải:

Phương pháp :


Công của lực điện: A = qEd = qEs.cosα

 • Đáp án : D
  (23) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải :

  Dưới tác dụng của lực điện, electron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).

  Ta có: \(\alpha  = \left( {\overrightarrow F ,\overrightarrow d } \right) = {180^0} \Rightarrow A = {q_e}.E.s.\cos \alpha  =  - 1,{6.10^{ - 19}}{.1000.10^{ - 2}}.\cos 180 = 1,{6.10^{ - 18}}J\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com