Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

Câu 331122: Đun nóng hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C3H5OH và C4H7OH.

C. C2H5OH và C3H7OH.

D. C3H7OH và C4H9OH.

Câu hỏi : 331122

Phương pháp giải:

Gọi công thức chung của hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là CnH2n+1OH


PTHH xảy ra: 2 CnH2n+1OH \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}dac,{{140}^0}C}}\) CnH2n+1-O-CnH2n+1 + H2O


Dùng định luật bảo toàn khối lượng để tìm khối lượng ancol. Từ đó xác định được khối lượng mol của 2 ancol và suy ra công thức phân tử của hai ancol.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi công thức chung của hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng là CnH2n+1OH

  PTHH xảy ra: 2 CnH2n+1OH \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}dac,{{140}^0}C}}\)  CnH2n+1-O-CnH2n+1 + H2O

  Dùng định luật bảo toàn khối lượng ta có: mancol = mete + mH2O = 6 + 1,8 = 7,8 (g)

  Theo PTHH ta có: nancol = 2.nH2O = 2. 0,1 = 0,2 mol

  Do đó : Mancol = mancol  : nancol = 7,8 : 0,2 = 39 g/mol

  Suy ra 14n + 1 + 17  = 39 → n  = 1,5

  Mà hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng nên công thức của hai ancol là: CH3OH và C2H5OH.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com