Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với:

Câu 331672: Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với:

A. Na kim loại

B. H2 (Ni, nung nóng)

C. dung dịch NaOH

D. nước Br2

Câu hỏi : 331672

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của phenol để trả lời.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol: Nhóm –OH đã đẩy electron vào vòng benzen, làm mật độ electron trong vòng benzen tăng lên, nhất là tại các vị trí ortho và para. Do đó phenol dễ tham gia phản ứng thế với Br2.

  Vậy ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc –C6H5 trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với nước brom.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com