Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

Câu 339607: Cho 13,6 gam một chất hữu cơ X (có thành phần nguyên tố C, H, O) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 43,2 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=C=CH–CHO.

B. CH3–C≡C–CHO.

C. CH≡C-CH2-CHO.

D. CH≡C-CH2-CH2-CHO.

Câu hỏi : 339607

Phương pháp giải:

Ta có nAg = 0,4 mol < nAgNO3 ⟹ X có liên kết ba ở đầu mạch


⟹ X có dạng CH≡C–R–CHO


PTHH: CH≡C–R–CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O → AgC≡C–R–COONH4 + 3NH4NO3 + 2Ag

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có nAg = 0,4 mol < nAgNO3 ⟹ X có liên kết ba ở đầu mạch

  ⟹ X có dạng CH≡C–R–CHO

  PTHH: CH≡C–R–CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O → AgC≡C–R–COONH4 + 3NH4NO3 + 2Ag

  Theo PTHH ⟹ nX = 0,5nAg = 0,2 mol.

  ⟹ MX = 13,6/0,02 = 68 = 13 + 12 + R + 29

  ⟹ R = 14 (CH2)

  Vậy CTCT của X là CH≡C–CH2–CHO.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com