Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm phủ định của nó :

F: " Tồn tại số thực \(a\) sao cho \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} \le 2\)"

Câu 345163: Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm phủ định của nó :


F: " Tồn tại số thực \(a\) sao cho \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} \le 2\)"

A. Mệnh đề F đúng và mệnh đề phủ định là \(\overline F :\) " Với mọi số thực \(a\) thì \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} > 2\)"

B. Mệnh đề F đúng và mệnh đề phủ định là \(\overline F :\) " Tồn tại số thực \(a\) thì \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} > 2\)"

C. Mệnh đề F sai  và mệnh đề phủ định là \(\overline F :\) " Với mọi số thực \(a\) thì \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} > 2\)"

D. Mệnh đề F sai và mệnh đề phủ định là \(\overline F :\) " Tồn tại số thực \(a\) thì \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} > 2\)"

Câu hỏi : 345163

Phương pháp giải:

Kí hiệu \(\forall :\) đọc là với mọi, \(\exists :\) đọc là tồn tại


Phủ định của mệnh đề “\(\forall x \in X,P\left( x \right)\) ”  là mệnh đề “\(\exists x \in X,\overline {P(x)} \)”


Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,P\left( x \right)\) ”  là mệnh đề “\(\forall x \in X,\overline {P(x)} \)”

 • Đáp án : A
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mệnh đề F đúng và mệnh đề phủ định là \(\overline F :\) " Với mọi số thực \(a\) thì \(a + 1 + \frac{1}{{a + 1}} > 2\)"

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com