Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét tính đúng sai của mệnh đề P(n) : “\(\exists n \in {\mathbb{N}^*},\frac{1}{2}n(n + 1)\) chia hết cho 11”.

Câu 345168: Xét tính đúng sai của mệnh đề P(n) : “\(\exists n \in {\mathbb{N}^*},\frac{1}{2}n(n + 1)\) chia hết cho 11”.

A. Sai

B. Đúng

C. Vừa đúng vừa sai           

D. Không phải là mệnh đề

Câu hỏi : 345168

Phương pháp giải:

Tìm n bất kỳ để \(\frac{{n(n + 1)}}{2}\) chia hết cho 11

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Với n = 10 thì  \(\frac{{n(n + 1)}}{2} = 55\): chia hết cho 11. Vậy mệnh đề đã cho là mệnh đề đúng.

  Chọn  B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com