Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

Câu 345170: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9

B. Nếu 2 tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau

C. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a+b chia hết cho c                        

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5

Câu hỏi : 345170
Phương pháp giải:

Xác định mệnh đề đảo của từng mệnh đề và kiểm chứng

 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có mệnh đề đảo của mệnh đề “Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9” là “Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3”. Mệnh đề đó là mệnh đề đúng.      

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com