Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A, B, C là ba mệnh đề đúng, mệnh đề nào sau đây là đúng ?

Câu 345173: A, B, C là ba mệnh đề đúng, mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. A \( \Rightarrow \)(\(B \Rightarrow \overline C \))   

B. C \( \Rightarrow \)\(\overline A \)   

C. \(B \Rightarrow \left( {\overline {A \Rightarrow C} } \right)\)  

D. C \( \Rightarrow \)(\(A \Rightarrow B\))   

Câu hỏi : 345173

Phương pháp giải:

Mệnh đề \(P \Rightarrow Q\)  chỉ sai khi P đúng Q sai

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có A, B, C là ba mệnh đề đúng

  \( \Rightarrow \)\(\left( {A \Rightarrow B} \right)\)đúng \( \Rightarrow \)\(C \Rightarrow \left( {A \Rightarrow B} \right)\) đúng   

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com