Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình bình hành \(ABCD\) có tâm là O. Tìm các vectơ từ 5 điểm  A, B, C, D, O  bằng vectơ  \(\overrightarrow {AB} ;\,\,\,\,\overrightarrow {OB} \)

Câu 345431: Cho hình bình hành \(ABCD\) có tâm là O. Tìm các vectơ từ 5 điểm  A, B, C, D, O  bằng vectơ  \(\overrightarrow {AB} ;\,\,\,\,\overrightarrow {OB} \)

A. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} ,\,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {AO} \)

B. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {OC} ,\,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} \)

C. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {AO} \)

D. \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} \)

Câu hỏi : 345431

Phương pháp giải:

Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} ,\,\,\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow {DO} \)

  Chọn  D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com