Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \) thì có nhận xét gì về ba điểm A, B, C

Câu 345438: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \) thì có nhận xét gì về ba điểm A, B, C

A. B là trung điểm của AC

B. B nằm ngoài của AC

C. B nằm trên của AC     

D. Không tồn tại

Câu hỏi : 345438

Phương pháp giải:

\(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD}  \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB//CD\\AB = CD\\\overrightarrow {AB}  \nearrow  \nearrow \overrightarrow {CD} \end{array} \right.\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cho bốn điểm A, B, C, D phân biệt. Nếu \(\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \) thì B là trung điểm của AC                                         

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com