Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai pin được ghép với nhau theo các sơ đồ ở hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A, B. Biết hai pin ghép xung đối có suất điện động và điện trở tương ứng là E1, r1 và E2, r2 (E1 > E2)

 

Câu 346040: Hai pin được ghép với nhau theo các sơ đồ ở hình vẽ. Tìm cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A, B. Biết hai pin ghép xung đối có suất điện động và điện trở tương ứng là E1, r1 và E2, r2 (E1 > E2) 

A. \(I = \frac{{{E_1} + {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}};{U_{AB}} = \frac{{{E_2}{r_1} + {E_1}{r_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\)

B. \(I = \frac{{{E_1} - {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}};{U_{AB}} = \frac{{{E_2}{r_1} + {E_1}{r_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\)

C. \(I = \frac{{{E_1} - {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}};{U_{AB}} = \frac{{{E_2}{r_1} - {E_1}{r_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\)

D. \(I = \frac{{{E_1} + {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}};{U_{AB}} = \frac{{{E_2}{r_1} - {E_1}{r_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\)

Câu hỏi : 346040

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Định luật Ôm đối với toàn mạch: \(I = \frac{{{E_b}}}{{{R_N} + {r_b}}}\)


Sử dụng công thức (10.1) trang 55 – SGK Vật Lí 11

 • Đáp án : B
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Chọn chiều dòng điện như hình vẽ.

   

  Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AB ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{U_{AB}} = {E_1} - I.{r_1}\\{U_{AB}} = {E_2} + I.{r_2}\end{array} \right. \Rightarrow I = \frac{{{E_1} - {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\,\)

  Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch chứa E2:

  \({U_{AB}} = {E_2} + I.{r_2} = {E_2} + \frac{{{E_1} - {E_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}.{r_2} = \frac{{{E_2}{r_1} + {E_1}{r_2}}}{{{r_1} + {r_2}}}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com