Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tập X thoả mãn bao hàm thức sau:  \(\left\{ {1;2} \right\} \subset X \subset \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\).

Câu 347123: Tìm số tập X thoả mãn bao hàm thức sau:  \(\left\{ {1;2} \right\} \subset X \subset \left\{ {1;2;3;4;5} \right\}\).

A. \(8\)

B. \(7\)

C. \(6\)

D. \(5\)

Câu hỏi : 347123

Phương pháp giải:

\(A \subset B \Leftrightarrow \forall x:\,x \in A \Rightarrow x \in B\)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các tập \(X\) thỏa mãn yêu cầu đề bài là:

  \(\left\{ {1;2} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;3} \right\},\,\,\left\{ {1;2;4} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;5} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;3;4} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;3;5} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;4;5} \right\}\,\,,\,\,\left\{ {1;2;3;4;5} \right\}.\)

  Vậy có \(8\) tập \(X\)  thỏa mãn yêu cầu đề bài.

  Chọn  A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com