Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe chuyển động từ A về B.  Trong 3/4 quãng đường  đầu, xe chuyển động với vận tốc v1. Quãng đường còn lại xe chuyển động trong  thời gian 10 phút với vận tốc v2 = 24km/h. Biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB là v = 32km/h, tính v1.

Câu 348352: Một xe chuyển động từ A về B.  Trong 3/4 quãng đường  đầu, xe chuyển động với vận tốc v1. Quãng đường còn lại xe chuyển động trong  thời gian 10 phút với vận tốc v2 = 24km/h. Biết vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB là v = 32km/h, tính v1.

A. \(v = 30km/h\)

B. \(v = 35km/h\)

C. \(v = 36km/h\)

D. \(v = 34km/h\)

Câu hỏi : 348352

Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng công thức tính vận tốc trung bình \({v_{tb}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải

  Độ dài quãng đường sau là S2 = t2. v2 = 24. 1/6 = 4km.

  Độ dài quãng đường đầu là S1 = 3S2 = 12km.

  Tổng độ dài quãng đường AB là S = S1 + S2 = 12 + 4 = 16km.

  Thời gian đi hết quãng đường đầu là t­ = S/v = 16/32 = 0,5h

  Thời gian đi hết quãng đường đầu là là t1 = t - t2 = 0,5 – 1/6 = 1/3 (h)

  Vận tốc của xe trên quãng đường đầu là v1 = \(\frac{{{S_1}}}{{{t_1}}} = \frac{{12}}{{\frac{1}{3}}} = 36km/h\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com