Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những electron có năng lượng gần bằng nhau được xếp vào cùng một… Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Câu 348634: Những electron có năng lượng gần bằng nhau được xếp vào cùng một… Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

A. nhóm

B. lớp

C. phân lớp

D. chu kì

Câu hỏi : 348634

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức sắp xếp vào cùng lớp, phân lớp, nhóm, chu kì

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những electron có năng lượng gần bằng nhau được xếp vào cùng một lớp.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com