Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

Câu 348633: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s22s22p53s2

B. 1s22s22p63s1     

C. 1s22s22p63s2.    

D. 1s22s22p43s3

Câu hỏi : 348633

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết cấu hình e, đếm cấu hình e nào có tổng số e bằng 11 thì chọn

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Na (Z = 11) có cấu hình e là: 1s22s22p63s1

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com