Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết suất điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

Câu 348794: Biết suất điện động của cặp nhiệt điện có một đầu được nhúng vào nước đá đang tan và một đầu vào hơi nước sôi là 4,5.10-3V. Hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện này là

A. 45.10-6V/K

B. 4,5.10-6V/K

C. 45.10-3V/K

D. 4,5.10-3V/K

Câu hỏi : 348794

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Suất điện động nhiệt điện: \(\xi  = {\alpha _T}.\left( {{T_1} - {T_2}} \right)\)


Trong đó : T1, T2 là nhiệt độ của hai mối hàn ; αT là hệ số nhiệt điện động.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Ta có: \(\xi  = {\alpha _T}.\left( {{T_1} - {T_2}} \right) \Rightarrow {\alpha _T} = \frac{\xi }{{{T_1} - {T_2}}} = \frac{{4,{{5.10}^{ - 3}}}}{{100 - 0}} = 4,{5.10^{ - 5}} = {45.10^{ - 6}}\,\left( {V/K} \right)\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com