Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một bóng đèn \(220V-75W\) có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở \({20^0}C\) là \(120\Omega \). Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là \(4,{5.10^{ - 3}}{K^{ - 1}}\). Nhiệt độ của dây tóc bóng tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

Câu 348795: Một bóng đèn \(220V-75W\) có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở \({20^0}C\) là \(120\Omega \). Biết điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với hệ số nhiệt điện trở là \(4,{5.10^{ - 3}}{K^{ - 1}}\). Nhiệt độ của dây tóc bóng tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

A. \({993^0}C\)

B. \({1433^0}C\)

C. \({2400^0}C\)

D. \({2640^0}C\)

Câu hỏi : 348795
Phương pháp giải:

+ Công suất: \(P = \frac{{{U^2}}}{R} \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{P}\)


+ Điện trở R của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:


\(R = {R_0}.\left[ {1 + \alpha .\left( {t-{t_0}} \right)} \right]\)


Trong đó \({R_0}\) là điện trở ở \({t^0}C\) (thường lấy \({20^0}C\)); \(\alpha \) là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là \({K^{ - 1}}\).

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường là:

  \(R = \frac{{{U^2}}}{P} = \frac{{{{220}^2}}}{{75}} \approx 645,3\Omega \)

  Điện trở của dây tóc đèn ở \({20^0}C\) là \({R_0} = 120\Omega \)

  Mặt khác ta có: \(R = {R_0}.\left[ {1 + \alpha .\left( {t-{t_0}} \right)} \right]\)

  \(t = \frac{1}{\alpha }\left( {\frac{R}{{{R_0}}} - 1} \right) + {t_0} = \frac{1}{{4,{{5.10}^{ - 3}}}}.\left( {\frac{{645,3}}{{120}} - 1} \right) + 20 \approx {993^0}C\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com