Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tổng của 2321 và 4258 là:

Câu 351962: Tổng của 2321 và 4258 là:

A. \(7579.\)                         

B. \(6578\)                   

C. \(6679.\)                       

D. \(6579.\)

Câu hỏi : 351962

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hai số có bốn chữ số. Có thể đặt tính rồi tính.


* Lưu ý: Cách đặt tính và thực hiện phép tính:


+ Đặt tính theo cột dọc, các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.


+ Cộng (trừ) các chữ số cùng hàng với nhau theo thứ tự từ phải sang trái.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt tính và tính:

  \(\begin{array}{l} + \underline {\begin{array}{*{20}{c}}{2321}\\{4258}\end{array}} \\\,\,\,\,\,\,6579\end{array}\)

  Tổng của 2321 và 4258 là: \(6579.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com