Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950?

Câu 351693: Nội dung nào sau đây không phải là mục đích của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950?

A.  Tạo thế và lực cho cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán.

B. Tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Pháp.

C. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

D. Khai thông đường sang Trung Quốc và các nước trên thế giới.

Câu hỏi : 351693

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 136, loại trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 6-1950, Đảng và Chính phủ quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch; khai thông đường sang Trung Quốc và thế giới; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo đà thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

  => Loại trừ đáp án: A

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com