Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào sau đây ở châu Phi gắn liền với vai trò lãnh đạo của Nenxơn Manđêla?

 

Câu 351695: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, sự kiện nào sau đây ở châu Phi gắn liền với vai trò lãnh đạo của Nenxơn Manđêla?


 

A. Namibia tuyên bố độc lập.

B.  Nước Cộng hoà Dimbabuê ra đời.

C. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi bị xoá bỏ.

D.  Cách mạng Ănggôla và Môdămbích thành công.

Câu hỏi : 351695

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 37.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nenxơn Manđêla lãnh đạo phong trào đấu tranh ở Nam Phi chống lại chế độ phân biệt chủng tộc. Tháng 11-1993, bản Hiến pháp đã chính thức xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (Apacthai).

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com